Ενδιαφέρουν

20 Διάσημα Εξώφυλλα που λογοκρίθηκαν άγρια στην Μέση Ανατολή.

index.php?id=18&rid=4357
Θα πρέπει να ομολογήσουμε όμως πως κάποια από αυτά είναι πολύ έξυπνα! Πώς σας φάνηκαν;

20 Διάσημα Εξώφυλλα που λογοκρίθηκαν άγρια στην Μέση Ανατολή. Ειδικά με της Σακίρα, θα απορήσετε!