Ενδιαφέρουν

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τους κερματοδέκτες νερού

index.php?id=18&rid=4297

Ακατάλληλους κερματοδέκτες νερού εντόπισαν οι υγειονομικές υπηρεσίες κάτά το 2016, με οκτώ από αυτούς να προμηθεύουν με ακατάλληλο νερό τους καταναλωτές. 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών Αλβέρτο Καρή, με βάση τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων για το 2016, υπήρξαν αποκλίσεις από τα όρια που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, χωρις όμως να είναι όλες οι περιπτώσεις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Από τις 106 περιπτώσεις εξήγησε, μόνο σε οκτώ περιπτώσεις εντοπίστηκαν κερματοδέκτες με ακατάλληλο νερό. Οπως ανέφερε ο κ. Καρής, σε αυτές τις περιπτώσεις σταμάτησε η λειτουργία του κερματοδέκτη, λήφθηκαν ολα τα μέτρα απο τον ιδιοκτήτη (καθαρισμός, απολλυμανση κτλ) έγινε επαναληπτική δειγματοληψία και μονο όταν το νερό ηταν ικανοποιητικο, επιτράπηκε η επαναλειτουργία του. 

Ο κ. Καρής, σημείωσε πως όσοι κερματοδέκτες έχουν αναρτημένο το πιστοποιητικό καταλληλοτητας, υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών, εχουν υποχρεωση τοσο οι ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε μηνιαία ανάλυση του νερού με το οποίο προμηθεύουν τους καταναλωτές, σε διαπιστευμένο εργαστήριο, ενώ γίνεται και επαλήθευση από τις κρατικές υπηρεσίες, κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Καρή, μόλις οι υπηρεσίες ενημερωθούν πως κερματοδέκτης προμηθεύει με ακατάλληλο νερό, την ίδια ώρα σταματά η λειτουργια του, και δεν υπάρχει καμια καθυστέρηση στον έλεγχο για την καταλληλότητα του νερου. Ολοι οι κερματοδέκτες σύμφωνα με τον κ. Καρή, ελέγχονται με βάση τα κριτηρια που εχουν καθοριστεί, ανάλογα με το ιστορικό τους. ΟΙ τους κερματοδέκτες οι οποίοι παρουσίασαν πρόβλημα, ελέγχονται πιο συχνά, ενώ για όλους τους άλλους πραγματοποιείται τουλάχιστον μια δειγματοληψία επαλήθευσης των αναλύσεων, έτσι ωστε να διασφαλιστεί πως το νερό τους έιναι καταλληλο.