Ενδιαφέρουν

Γρίφοι και σπαζοκεφαλιές για να... φας κόλλημα

index.php?id=18&rid=26463

Διαφάνεια 2 από 20: At the start of August 2016, Hungarian illustrator Gergely Dudás created the challenge of finding the fish among octopuses in one of his pictures published on Instagram. Can you find it?View the image on Instragram

Σπαζοκεφαλιές: Βρες το ψάρι

Το 2016 ο Ούγγρος εικονογράφος Gergely Dudás ανέβασε στο Instagram αυτήν την εικόνα, στην οποία ανάμεσα στα χταπόδια υπάρχει ένα ψάρι. Μπορείς να το βρεις;

Δες την εικόνα στο Instragram

Διαφάνεια 3 από 20: Here’s a little riddle: what can you hold in your right hand, but not in your left?

Σπαζοκεφαλιές: Αριστερό ή δεξί;

Ένα σύντομο αίνιγμα: Τι μπορείς να κρατήσεις στο δεξί σου χέρι, άλλα όχι στο αριστερό;

Διαφάνεια 4 από 20: During the summer of 2016, a Reddit user posted a photo of logs stating that there was a cat hidden somewhere in it. But where is it?View the image on Reddit

Σπαζοκεφαλιές: Βρες τη γάτα

To καλοκαίρι του 2016 αναρτήθηκε στο Reddit μια φωτογραφία με κούτσουρα, με την υποσημείωση ότι κάπου εκεί κρύβεται μια γάτα. Και ιδού η σπαζοκεφαλιά: Πού είναι η γάτα; Μπορείς να την εντοπίσεις;

Δες την εικόνα στο Reddit

Διαφάνεια 5 από 20: 9 – 3 ÷ 1/3 +1 = ?According to a recent study, only 60% of people in their twenties are able to get the right answer to this problem, while in the 1980s, that figure was at 90%. Do you have a mind from the 1980s or 2016?

Σπαζοκεφαλιές: Μια εξίσωση απλή;

9 – 3 ÷ 1/3 +1 = ?

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο το 60% των 20άρηδων σήμερα μπορεί να λύσει σωστά αυτήν την εξίσωση, ενώ στα 80s την έλυνε σωστά το 90% των ατόμων της ίδιας ηλικίας. Προσπάθησε να λύσεις τη σπαζοκεφαλιά για να τσεκάρεις αν το δικό σου μυαλό είναι του σήμερα ή των 80s!

Διαφάνεια 6 από 20: Several pictures, quite popular over the last few weeks, have been circulating online wherein you have to find six hidden words. It’s much less obvious than you might think.View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Βρες στην εικόνα τις λέξεις

Σε αυτήν την εικόνα είναι κρυμμένες έξι λέξεις. Μπορείς να τις εντοπίσεις; Η λύση είναι πολύ λιγότερο προφανής από όσο νομίζεις.

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 7 από 20: Here’s a brain-teaser that has given headaches to thousands, especially in China. Before you try to find the answer, here’s a hint: pay close attention to the flower pictures – there might be differences there that you hadn’t seen at first glance.View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Εξίσωση λουλουδιών

Αυτή η εξίσωση έχει πονοκεφαλιάσει πολύ κόσμο. Πριν ξεκινήσεις να σκέφτεσαι σου δίνουμε μια συμβουλή: Παρατήρησε καλά τις εικόνες των λουλουδιών. Ίσως υπάρχουν διαφορές που δεν μπορείς να εντοπίσεις με την πρώτη ματιά.

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 8 από 20: Can you find the dog among the pack of pandas? Here’s a hint: it’s black and white!View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Βρες τον σκύλο

Μπορείς να εντοπίσεις των σκύλο ανάμεσα σε όλα αυτά τα πάντα; Μια μικρή βοήθεια για να γίνει ευκολότερη η σπαζοκεφαλιά: Είναι κι αυτός ασπρόμαυρος!

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 9 από 20: When Einstein invented this brain-teaser, he stated that 98% of the population would be incapable of solving it. Are you among the other 2%?Five houses are painted different colors.The person living in each house is of a different nationality.Each person likes a different drink, smokes a different brand of cigars, and has a different pet. With the following hints, you must determine who owns the fish:The Brit lives in a red house.The Swede has a dog.The Dane drinks tea.The green house is to the left of the white house.The person living in the green house drinks coffee.The person who smokes Pall Malls has birds.The person who owns the yellow house smokes Dunhills.The person who lives in the middle house drinks milk.The Norwegian lives in the first house.The person who smokes mixed cigars lives next to the one with cats.The person who has horses lives next to the one who smokes Dunhills.The person who smokes BlueMasters drinks beer.The German smokes Princes.The Norwegian lives next to the blue house.And the person who smokes mixed cigars has a neighbor who drinks water.View the photo on Pinterest

Η σπαζοκεφαλιά του Αϊνστάιν

Όταν ο Αϊνστάιν εφηύρε αυτήν τη σπαζοκεφαλιά, υποστήριξε ότι το 98% του πληθυσμού δεν θα μπορούσε να τη λύσει. Μήπως ανήκεις στο υπόλοιπο 2%.

Έχουμε πέντε σπίτια με διαφορετικά χρώματα. 

Tο άτομο που ζει σε καθένα από αυτά είναι διαφορετικής εθνικότητας.

Κάθε άτομο πίνει διαφορετικό ποτό, καπνίζει τσιγάρα διαφορετικής μάρκας και έχει διαφορετικό κατοικίδιο. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω πληροφορίες, βρες σε ποιον ανήκει το ψάρι:

Ο Βρετανός ζει στο κόκκινο σπίτι. 

Ο Σουηδός έχει σκύλο.

Ο Δανός πίνει τσάι. 

Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το λευκό σπίτι. 

Το άτομο που ζει στο πράσινο σπίτι πίνει καφέ. 

Το άτομο που καπνίζει Pall Malls έχει πουλιά.

Το άτομο που ζει στο κίτρινο σπίτι καπνίζει Dunhills.

Το άτομο το οποίο ζει στο σπίτι που βρίσκεται στη μέση πίνει γάλα.

Ο Νορβηγός ζει στο πρώτο σπίτι.

Το άτομο που καπνίζει πούρα ζει δίπλα στο άτομο που έχει γάτες.

Το άτομο που έχει άλογα ζει δίπλα στο άτομο που καπνίζει Dunhills.

To άτομο που καπνίζει BlueMasters πίνει μπίρα

Ο Γερμανός καπνίζει Princes.

Ο Νορβηγός ζει δίπλα στο μπλε σπίτι. 

Το άτομο που καπνίζει πούρα έχει έναν γείτονα που πίνει νερό. 

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 10 από 20: Were you able to find the dog among the pandas? If so, you now have to find the panda among the snowmen.View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Βρες το πάντα

Μπόρεσες να βρεις τον σκύλο ανάμεσα στα πάντα; Αν ναι, ήρθε η ώρα για μια ανάλογη σπαζοκεφαλιά: Για βρες το πάντα που κρύβεται ανάμεσα στους χιονάνθρωπους. 

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 11 από 20: Here’s a geometry problem for 10-year-olds that has been fascinating people since June. It reminds us that we’ve forgotten a lot of stuff we learned in primary school. Can you figure out the perimeter of each of these shapes?View the photo on Twitter

Σπαζοκεφαλιές: Πρόβλημα γεωμετρίας

Αυτό το πρόβλημα γεωμετρίας δίνεται σε μαθητές 10 ετών και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ξεχάσει πολλές από τις γνώσεις του Δημοτικού. Μπορείς να υπολογίσεις την περίμετρο αυτών των σχημάτων;

Δες την εικόνα στο Twitter

Διαφάνεια 12 από 20: Here’s a problem that’s part of a math exam in India. You need to select three numbers (no more, no less), from a list to add up to thirty. Here’s the list of numbers (you can use them more than once): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.View the image on Reddit

Σπαζοκεφαλιές: Αδύνατον;

Αυτό το πρόβλημα δόθηκε σε διαγώνισμα στην Ινδία. Χρειάζεται να διαλέξεις από τη λίστα πιο κάτω τρεις αριθμούς (ούτε περισσότερους, ούτε λιγότερους), το άθροισμα των οποίων να είναι 30. Η λίστα είναι η εξής (μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους αριθμούς που θα διαλέξεις πάνω από μια φορά): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Δες την εικόνα στο Reddit

Διαφάνεια 13 από 20: Just to please Star Wars fans: here’s a brain-teaser where you have to find the panda among a pack of stormtroopers.View the image on 9GAG

Σπαζοκεφαλιές: Ο πόλεμος των κλώνων

Και μια σπαζοκεφαλιά για τους λάτρεις των Star Wars. Μπορείς να βρεις το πάντα ανάμεσα σε όλους αυτούς τους stormtroopers; 

Δες την εικόνα στο 9GAG

Διαφάνεια 14 από 20: You have three bulbs and three switches in different rooms. You must determine which switch corresponds to which bulb. But be careful: you can only see the bulbs once. However, you can turn the switch or switches of your choice on and off as many times as you wish. Can you solve it?

Σπαζοκεφαλιές: Το πρόβλημα της λάμπας

Έχεις τρεις λάμπες και τρεις διακόπτες σε διαφορετικά δωμάτια. Πρέπει να βρεις ποιος διακόπτης ανάβει ποια λάμπα. Αλλά πρόσεξε! Μπορείς να δεις τις λάμπες μόνο μία φορά. Ωστόσο, μπορείς να ανοιγοκλείσεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις. Θα τα καταφέρεις; 

Διαφάνεια 15 από 20: One last panda? They are definitely popular online at the moment. This time, the level of difficulty is raised: you must find a panda among other pandas. It’s Po, the star of the movie Kung Fu Panda. Dreamworks launched the game when its third movie was released.View the tweet

Σπαζοκεφαλιές: Κουνγκ Φου

Ένα τελευταίο πάντα; Σε αυτήν τη σπαζοκεφαλιά ο βαθμός δυσκολίας είναι αυξημένος: Πρέπει να βρεις ένα πάντα ανάμεσα σε άλλα πάντα. Το πάντα που ψάχνεις είναι ο Πο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Κουνγκ Φου Πάντα. 

Δες το tweet

Διαφάνεια 16 από 20: Two fathers and two sons went out for breakfast. In total, they ate three eggs and each person present ate just one egg. How could that be possible?

Σπαζοκεφαλιές: Πρωινό για άντρες

Δύο μπαμπάδες και δύο γιοι βγήκαν έξω για πρωινό. Συνολικά έφαγαν τρία αυγά, ωστόσο καθένας ξεχωριστά έφαγε από ένα αυγό. Πώς γίνεται αυτό;

Διαφάνεια 17 από 20: Who knew cats looked so much like owls? You will discover just how much they do in this challenge, which requires you to find the one cat in the picture. A hint: it has a snout and not a beak.View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Βρες τη γάτα

Μπορούσες να φανταστείς ότι οι γάτες μοιάζουν τόσο πολύ με κουκουβάγιες; Θα το καταλάβεις τώρα που χρειάζεται να εντοπίσεις τη μοναδική γάτα στην εικόνα. Και μια βοήθεια: Έχει μουσούδα και όχι ράμφος!

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 18 από 20: I always stay in my corner, but I travel around the world. Who am I?

Σπαζοκεφαλιές: Το αίνιγμα το ταξιδιάρικο

Πάντα μένω στη γωνιά μου, αλλά ταξιδεύω και σε όλο τον κόσμο; Τι είμαι;

Διαφάνεια 19 από 20: Do you have an eye for detail? You’ll need it to find the only four-leaf clover in this picture. Good luck!View the image on Pinterest

Σπαζοκεφαλιές: Το τετράφυλλο τριφύλλι

Είσαι αρκετά παρατηρητικός/η; Ξεκίνα να ψάχνεις το μοναδικό τετράφυλλο τριφύλλι στην εικόνα. Καλή τύχη! 

Δες την εικόνα στο Pinterest

Διαφάνεια 20 από 20: When you need me, you throw me overboard. But when you no longer need me, you bring me back in. What am I? There’s a big hint in the image.

Σπαζοκεφαλιές: Θάλασσα πλατιά

Όταν με χρειάζεσαι με πετάς, όταν σταματήσεις να με χρειάζεσαι με μαζεύεις πίσω. Τι είμαι; Τσέκαρε τη φωτογραφία και θα βοηθηθείς πολύ. 

>