Ενδιαφέρουν

Τοπία από κλωστή και βελόνα!

index.php?id=18&rid=10359

 

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια καλλιτέχνης που με μοναδικά υλικά μια βελόνα και μια κλωστή δημιουργεί μικρά έργα τέχνης. Σπάνιες παλέτες χρωμάτων, πολύπλοκες υφές και μοτίβα είναι τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τις εικόνες που ακολουθούν.

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

Perierga.gr - Τοπία από κλωστή και βελόνα!

 

perierga.gr